Nieuws

 Privacy

SeniorBeter vindt bescherming van persoonsgegevens belangrijk, dus per 25 mei voldoen wij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG. Uw privacy is gewaarborgd.
Voor inzage in deze documenten kunt u met ons contact opnemen.

 

SeniorBeter start met E-health voor ouderen met pijnklachten

In samewerking met de universiteit Groningen en Leiden is SeniorBeter gestart met de mogelijkheid om via internet een behandeling aan te bieden voor patienten met pijnklachten

SeniorBeter start met een onderzoek naar de mogelijkheid om ook bij ouderen psychotherapie via internet op de computer uit te kunnen voeren (Ehealth). Bij deze behandeling kan dmv emailcontact worden gecommuniceerd tussen de behandelaar en de patiënt. Ook kunnen opdrachten door de patiënt op de computer worden uitgevoerd.  Dit alles gebeurd in een beveiligde omgeving. Het onderzoek na de toepasbaarheid van deze Ehealth voor ouderen gebeurt in samenwerking met de universiteiten van Leiden en Groningen en zal zich in eerste instantie richten op ouderen met onvoldoende verklaarde pijnklachten.

Bij SeniorBeter vindt al 5 jaar behandeling plaats van ouderen met psychische problemen in de regio Gendt, Nijmegen en Arnhem. Hoewel er dus al wordt gestreefd naar goede toegankelijkheid van zorg dicht in de buurt van de ouderen kan het soms toch nog moeilijk zijn voor ouderen om naar de praktijk te komen. Vandaar ook dat het onderzoek naar de mogelijkheid van het gebruik van internet als behandelvorm ook zo interessant kan zijn voor deze doelgroep. Behandelingen via internet voor jongere volwassenen vinden de afgelopen jaren al  steeds vaker plaats en wordt ook door zorgverzekeraars gestimuleerd. Of deze therapie ook voor ouderen uitkomst kan bieden zullen we eerst moeten onderzoeken. Ouderen raken wel steeds meer bekend met het gebruik van de computer, zeker de jongere ouderen in de leeftijd tussen de 60 en de 75 jaar zijn vaak goed op de hoogte van gebruik van internet en de mobiele telefoon. Maar ook de “oudere ouderen” kunnen soms met een beetje hulp van de kinderen en kleinkinderen al ver komen. Met het onderzoek willen we de problemen die ouderen ervaren met deze vorm van behandelen inventariseren en kijken of er nog specifieke aanpassingen noodzakelijk zijn. Voor ouderen die toch liever gewoon in gesprek gaan met hun behandellaar in levende lijve blijft de mogelijkheid van een ‘ gewone behandeling” eventueel met bezoeken aan huis natuurlijk gewoon bestaan.

 

Contractering 2018

SeniorBeter heeft ook voor 2018 met de meeste zorgverzekeraars contracten afgesloten (Menzisgroep, Achmeagroep en VGZgroep). Enkel met CZ groep(tevens Ohra en Delta Loyd) is geen contract afgesloten voor 2018. Voor CZ verzekerden vragen wij een akte van Cessie te tekenen,wat het voor ons mogelijk maakt toch rechtstreeks bij het CZ te declareren. Of de behandeling voor CZ verzekerden volledig wordt vergoed is afhankelijk van de soort verzekering en wij adviseren u dan ook om zelf vooraf contact op te nemen met CZ om te weten wat dit voor u betekent.

 

SeniorBeter heeft twee vestigingen, in Gendt en Nijmegen

SeniorBeter is gevestigd in verzorgingshuis St Jozef in Gendt en in de psychotherapiepraktijk Hopman Nijmegen. Deze locaties zijn goed toegankelijk, ook met openbaar vervoer en de faciliteiten zijn op ouderen aangepast.