Nieuws

 

Zorgplafond

Het zorgplafond van de zorgverzekeraars CZ en VGZ is voor 2021 bereikt. Dat betekent dat we vanaf nu (5 juli) helaas geen VGZ of CZ patiënten kunnen aannemen.

Dit heeft geen consequenties voor de mensen die inmiddels voor een intake zijn ingepland of waarvoor een verlenging van de DBC is geïndiceerd.

 

Privacy

SeniorBeter vindt bescherming van persoonsgegevens belangrijk, dus per 25 mei voldoen wij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG. Uw privacy is gewaarborgd.
Voor inzage in deze documenten kunt u met ons contact opnemen.

 

Contractering 2021

Gecontracteerde zorg: SeniorBeter heeft ook voor 2021 met de meeste zorgverzekeraars contracten afgesloten zoals de Menzisgroep, Achmeagroep, CZ groep, VGZ-groep, DSW groep en hun dochterondernemingen).

Niet gecontracteerde zorg:  In het geval SeniorBeter geen contract met uw zorgverzekeraar heeft, wordt afhankelijk van uw polis een percentage vergoed. Wij adviseren u in dat geval, altijd bij uw verzekeraar te informeren naar de exacte vergoeding.

Wanneer SeniorBeter geen contract heeft met uw verzekeraar verloopt de vergoeding via de volgende route: U krijgt van SeniorBeter aan het einde van de behandeling een totaalfactuur die u aan SeniorBeter dient te voldoen. De totaalfactuur kunt u vervolgens zelf indienen bij uw zorgverzekeraar.

Niet verzekerde zorg: Een deel van de psychische problematiek (waaronder identiteitsproblemen, aanpassingsstoornissen, relatieproblemen) wordt niet vergoed door de verzekeraar.

 

SeniorBeter heeft twee vestigingen, in Gendt en Nijmegen

SeniorBeter is gevestigd in verzorgingshuis St Jozef in Gendt en in de psychotherapiepraktijk Hopman Nijmegen. Deze locaties zijn goed toegankelijk, ook met openbaar vervoer en de faciliteiten zijn op ouderen aangepast.